Temps d'espera d'Urgències

Pacients en espera per nivell de gravetat, especialitat i temps mig d'espera N4 i N5:

Especialitat

Generals

Traumatologia

Núm. pacients N4 i N5

1

0

Temps d'espera N4-N5

45-60 min

<5 min

N3

0

0

N2

0

0

N1

0

0

Els temps d'espera són aproximats. Els temps reals depenen de la gravetat del pacient.
Última actualització: 29/03/2023 11:53.


Les dades s'actualitzen cada 15 min.