Temps calculat a partir del temps real des del triatge fins que el pacient és atès:

Els pacients són atesos segons la gravetat i no per ordre d'arribada

El sistema de triatge permet fer una valoració clínica preliminar dels pacients i classificar-los en cinc nivells segons la gravetat , amb independència de l'ordre d'arribada.

Els 5 nivells en que s'assignen els pacients un cop valorats són:

Requereixen atenció immediata

Nivell 1
Nivell 2

Requereixen atenció urgent però no immediata

Nivell 3

Pot esperar sense risc per a la seva salut

Nivell 4
Nivell 5

El temps que s'ha esperat l'últim pacient atès de nivell 4 o 5 és:

Generals
60-75 min
Traumatologia
30-45 min

Darrera actualització: 14/04/2024 22:30

Pacients visitant-se: 6

Pacients pendents de ser atesos: 2

Pacients pendents de ser atesos per nivell de gravetat:

Nivell 1: 0
Nivell 2: 0
Nivell 3: 0
Nivell 4: 2
Nivell 5: 0